THÔNG TIN

URL + TỪ KHÓA CẦN ĐI PBN

SỐ TỪ KHÓA

từ 1 - 8 từ khóa

SỐ URL

từ 1 - 4 URLs

Thời gian hoàn thành

từ 7 - 14 ngày

PHONE - zalo

0964 8822 51

EMAIL

Seopbnbacklink@gmail.com