Điều khoản dịch vụ tại SEO PBN BACKLINK

Điều khoản dịch vụ luôn là một trong những điều quan trọng nhất để đảm bảo sự hợp tác thành công giữa SEO PBN BACKLINK và khách hàng. Trong Điều khoản dịch vụ tại SEO PBN BACKLINK này, chúng tôi nêu rõ trách nhiệm của mình, cũng như của khách hàng. Ngoài ra còn có một số điều khoản quan trọng khác. Từ đó, đảm bảo quyền lợi của hai bên khi hợp tác. Để đảm bảo quyền lợi và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình khi sử dụng các dịch vụ của SEO PBN BACKLINK, mong rằng các khách hàng sẽ không bỏ qua những Điều khoản dịch vụ này.

Điều Khoản Dịch Vụ

1. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ:

1.1. SEO PBN BACKLINK: 

SEO PBN BACKLINK thuộc điều hành của Công ty TNHH TMDV SEO PBN. Đây là công ty chuyên cung cấp các dịch vụ SEO website với quy trình chuẩn, uy tín bậc nhất Việt Nam. Để hiểu rõ hơn về chúng tôi, quý khách có thể tìm hiểu hơn trong bài Giới thiệu Doanh nghiệp.

1.2. Khách hàng: 

Là các cá nhân/pháp nhân hay đại điện Doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi SEO PBN BACKLINK.

2. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN:

2.1. Trách nhiệm và nghĩa vụ của khách hàng:

– Trước lúc triển khai dịch vụ:
 • Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu cần thiết để sử dụng trong việc triển khai dịch vụ theo yêu cầu của chúng tôi. Bao gồm thông tin truy cập và bảng điều chỉnh nội dung/cấu trúc website. Ngoài ra, có thể gồm cả các công cụ đo lường như Google Analytics hay Google Search Console.
 • Cử người đại diện phù hợp có khả năng và thẩm quyền để phối hợp hợp tác. Trong quá trình thực hiện công việc với chúng tôi, cần có sự trao đổi kịp thời giữa hai bên.
 • Tính hợp pháp và bản quyền các nội dung, hình ảnh, âm thanh có sẵn trên website trước khi bàn giao trang web cho chúng tôi là trách nhiệm của khách hàng.
– Trong quá trình triển khai dịch vụ:
 • Kịp thời phê duyệt các bản kế hoạch của chúng tôi. Việc đảm bảo thời hạn hợp lý giúp dịch vụ không bị chậm trễ hoặc gián đoạn. Trong trường hợp khách hàng chủ động hoặc có lỗi kiến thời hạn thực hiện dịch vụ bị kéo dài, kết quả không như cam kết thì SEO PBN BACKLINK có quyền gia hạn thời gian hoặc tạm dừng dịch vụ. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, chúng tôi có thể quyết định bàn giao trước thời hạn.
 • Đại diện bên khách hàng có trách nhiệm hỗ trợ triển khai và duyệt lỗi. Bao gồm việc audit website. Qua đó, duyệt các lỗi về cấu trúc website, lỗi code, UX & UI. Ngoài ra, còn cần sửa các lỗi technical của website theo checklist của SEO PBN BACKLINK. Cần thống nhất thời hạn hoàn thành các chỉnh sửa này để đảm bảo đúng tiến độ công việc.
 • Không tự ý hay thuê bên thứ ba để thay đổi các nội dung, cấu hình website đã ký kết hoặc tiến hành thêm các phương pháp SEO khác mà không có đồng ý, tham vấn của chúng tôi trong quá trình hợp tác. Trường hợp này, khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trước các thiệt hại. Cũng như sẽ bồi thường mọi tổn thất cho chúng tôi (nếu có). Trách nhiệm bồi thường bao gồm đối với tất cả cam kết, chi phí huỷ bỏ phát sinh và khoản bồi thường khác mà SEO PBN BACKLINK phải chịu đối với bên đối tác liên quan.
– Nghiệm thu và kết toán:

Thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo đúng hợp đồng. Có thể có các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện.

– Một số quyền và nghĩa vụ khác được quy định chi tiết tại Hợp đồng đã ký.

2.2. Trách nhiệm và nghĩa vụ của SEO PBN BACKLINK:

– Trước lúc triển khai dịch vụ:
 • Tiếp nhận thông tin, dữ liệu, tài liệu cần thiết liên quan.
 • Lập và trình bày các bước triển khai chiến lược SEO và kế hoạch thực hiện dịch vụ SEO. Cần đáp ứng đủ, đúng các yêu cầu của khách hàng. Điều chỉnh và hoàn thiện bản kế hoạch đúng thời hạn.
 • Soạn thảo và bàn bạc Hợp đồng dịch vụ.
– Trong quá trình triển khai dịch vụ:
 • Hỗ trợ tham vấn, điều chỉnh giao diện/cấu trúc nội dung trang web và duyệt lỗi code website của khách hàng. Qua đó, tăng hiệu quả SEO.
 • Thực hiện triển khai dịch vụ. Đáp ứng đúng yêu cầu phương pháp/kỹ thuật và tiến độ công việc đã được thỏa thuận trước. Kiểm tra và điều chỉnh việc triển khai theo hiệu quả đạt được của từng giai đoạn nhằm đảm bảo kết quả cuối cùng khi nghiệm thu kết quả dịch vụ.
 • Kịp thời thông báo đến khách hàng khi xảy ra các trục trặc kỹ thuật, các thay đổi lớn về thuật toán của Google. Đó là những yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ và mức hiệu quả SEO. Từ đó, chúng tôi sẽ chủ động đề ra những giải pháp tốt nhất, kịp thì nhất để khắc phục.
 • Đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật riêng tư khách hàng.
 • Chịu trách nhiệm toàn phần nếu có sai sót, lỗi khi thực hiện dịch vụ. Nhanh chóng khắc phục và đảm bảo kết quả như cam kết.
– Nghiệm thu và kết toán:

Có bảng kê khai, thống kê quản lý website và xuất hóa đơn đầy đủ cho khách hàng.

– Một số quyền và nghĩa vụ khác được quy định chi tiết tại Hợp đồng đã ký.

2.3. Trường hợp bất khả kháng:

Một số trường hợp bất khả kháng, không thể lường trước hay khắc phục được. Bao gồm thiên tai, dịch bệnh… hay đình công, doanh nghiệp buộc tạm dừng hoạt động… xảy ra theo quyết định của cơ quan nhà nước và không xuất phát từ lỗi của một trong hai bên. Trong trường hợp này, nếu một trong hai không thể thực hiện một phần hay toàn bộ nghĩa vụ của mình thì cần thông báo nhanh chóng cho bên kia. Hai bên cần bàn bạc để tìm ra giải pháp và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng và tổn thất. Nếu không tìm được đồng thuận thì có quyền chấm dứt hợp đồng (có thông báo trước).

3. HỢP ĐỒNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ CHI TIẾT:

3.1. Điều khoản dịch vụ chung về Hợp đồng:

 • Mọi sự hợp tác giữa SEO PBN BACKLINK và khách hàng được quy định theo Hợp đồng được hai bên đồng thuận, ký kết.
 • Hợp đồng hợp tác giữa SEO PBN BACKLINK và khách hàng được soạn thảo và điều chỉnh theo quy định pháp luật Việt Nam, có tính pháp lý đầy đủ.
 • Mọi sửa đổi, bổ sung được thêm dưới dạng Phụ lục có văn bản và ký kết của hai bên. Phần Phụ lục này được coi là một phần chính thức, không thể tách rời của Hợp đồng. Nó có tính pháp lý đầy đủ.
 • Hợp đồng có 2 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên một bản.

3.2. Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng:

 • Thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng sẽ được hai bên thỏa thuận rõ ràng và được quy định rõ trong các điều khoản Hợp đồng.
 • Trong trường hợp gia hạn thêm thời gian, hai bên sẽ bổ sung bằng văn bản trong Phụ lục Hợp đồng và có ký kết rõ ràng.
 • Đến thời điểm hết hạn hiệu lực của Hợp đồng, mà việc thực hiện dịch vụ chưa hoàn thành và không có bất kỳ văn bản gia hạn nào được ký kết giữa hai bên thì Hợp đồng sẽ được tự động kéo dài thêm một quãng thời gian (có thỏa thuận trước trong phần gia hạn bổ sung) để các bên hoàn tất trách nhiệm và nghĩa vụ hoàn thiện, bồi thường theo điều khoản đã ký.

3.3. Vấn đề chấm dứt Hợp đồng:

– Chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn:

Có thể chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nếu:

 • Hai bên đồng thuận để chấm dứt Hợp đồng.
 • Một bên vi phạm nghiêm trong điều khảo Hợp đồng, làm ảnh hưởng tiến độ và kết quả dịch vụ mà không sửa chữa nhanh chóng thì bên còn lại có thể đơn phương chấm dứt mà không cần bất kỳ chịu trách nhiệm.

Ngoài những trường hợp trên, không được bên nào đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

– Điều khoản dịch vụ về vi phạm và bồi thường:

Nếu một bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng không có đồng thuận bên kia hoặc lỗi thuộc bên này thì bên vi phạm chịu mọi trách nhiệm và cần bồi thường theo điều khoản vi phạm đã cam kết.

3.4. Điều khoản tranh chấp:

 • Trong quá trình thực hiện các điều khoản dịch vụ của Hợp đồng, nếu có vướng mắc hay tranh chấp phát sinh thì mỗi bên có trách nhiệm thông báo với bên kia. Hai bên có trách nhiệm cùng bàn bạc, thỏa thuận giải quyết các vấn đề trên tinh thần hợp tác thiện chí vì lợi ích chung.
 • Trong trường hợp không thể giải quyết được vấn đề bất đồng, tranh chấp, hai bên có thể tìm đến cơ quan chức năng liên quan. Mọi chi phí phát sinh và thủ tục liên quan sẽ được quyết định trách nhiệm pháp lý, tài chính bởi cơ quan pháp luật.

4. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ VÀ CHÍNH SÁCH KHÁC:

4.1. An toàn thông tinChính sách bảo mật

4.2. Miễn trừ trách nhiệm và Trách nhiệm bồi thường

Điều Khoản Dịch Vụ

Trên đây là các điều khoản dịch vụ chi tiết khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của SEO PBN BACKLINK. Chúng tôi mong rằng quý khách hàng nắm rõ các điều khoản, chính sách trên nhằm đảm bảo sự hợp tác thành công giữa hai bên. Đồng thời, đảm bảo quyền lợi của chính các khách hàng, tránh những tranh chấp không cần thiết.

a

Bài viết mới nhất