Web hosting

Thời gian hoạt động & tốc độ của các Web hosting trong 10 tháng qua ( cập nhật tháng 5)

Mình test hiệu suất trang web của mình bằng cách cắm tên miền vào Pingdom để xem tốc độ và thời gian hoạt động. Sau đây là danh sách đánh giá chi tiết về tốc độ và thời gian ổn định trong 10 tháng gần nhất của một số web hosting mà mình đang sử dụng.

1. Bluehost: Thời gian hoạt động tốt nhất

 • Chi phí: $ 2,75 / tháng
 • Thời gian tải: 425  ms
 • Thời gian hoạt động: < 99,99%
 • www.Bluehost.com

2. Hostinger.com: Thời gian tải nhanh nhất

 • Chi phí: $ 1,45 / tháng
 • Thời gian tải: 385 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,8%
 • www.hostinger.com

3. iPage hosting

 • Chi phí: $ 1.99 / tháng
 • Thời gian tải: 820 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,98%
 • www.iPage.com

4. WebhostingPad

 • Chi phí: $ 1.99 / tháng
 • Thời gian tải: 1.423 ms
 • Thời gian hoạt động: 96,73%
 • www.WebhostingPad.com

5. Dreamhost: Hosting giá cả phải chăng

 • Chi phí: $ 2,59 / tháng
 • Thời gian tải: 709 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,95%
 • www.Dreamhost.com

6. Stablehost

 • Chi phí: $ 1.75 / tháng
 • Thời gian tải: 849 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,82%
 • www.stablehost.vn

7. Namecheap hosting

 • Chi phí: $ 2,88 / tháng
 • Thời gian tải: 942  ms
 • Thời gian hoạt động: 99,88%
 • www.namecheap.com

8. Hawkhost

 • Chi phí: $ 2,24/ tháng
 • Thời gian tải: 627 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,87%
 • www.hawkhost.com

9. HostGator Cloud

SSL miễn phí, di chuyển trang web miễn phí, sao lưu miễn phí.

 • Chi phí: $ 4.95/tháng
 • Thời gian tải: 419 ms
 • Thời gian hoạt động: 99,97%
 • www.hostGator.com