Miễn trừ trách nhiệm và trách nhiệm bồi thường

Vấn đề trách nhiệm pháp lý và miễn trừ trách nhiệm có ý nghĩa quan trọng để bảo vệ quyền lợi khách hàng tại SEO PBN BACKLINK. Trong bài viết sẽ giải thích kỹ càng các trường hợp chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm. Từ đó, tránh các tranh chấp pháp lý không cần thiết, gây ảnh hưởng đến chúng tôi và quý khách hàng.

Miễn Trừ Trách Nhiệm

Bằng cách truy cập seopbnbacklink.com và sử dụng dịch vụ tại SEO PBN BACKLINK quý khách hàng hiểu và đồng thuận các điều khoản miễn trừ trách nhiệm và chính sách bồi thường như sau:

1. Miễn trừ mọi trách nhiệm về nội dung thông tin:

Trên trang web này, chúng tôi có cung cấp những bài viết về SEO. Đó là các nội dung giới thiệu, hướng dẫn chung các kiến thức về dịch vụ SEO. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo nguồn thông tin là đáng tin cậy, uy tín. Tuy nhiên, SEO PBN BACKLINK không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các thông tin này. Bao gồm hành vi sử dụng, trích dẫn các thông tin này của bất cứ bên nào. Mọi sai sót, bỏ sót hay hệ quả khi sử dụng những thông tin này được miễn trừ trách nhiệm đối với chúng tôi.

Trong mọi trường hợp, bất cứ cá nhân nào có quyết định, hành động thực hiện dựa trên những thông tin này và mang lại thiệt hại nào đó thì trách nhiệm không nằm ở SEO PBN BACKLINK cùng các đơn vị hợp danh, pháp nhân hay nhân viên của của chúng tôi.

Một số đường dẫn trong các bài viết trên website của chúng tôi dẫn đến website của bên thứ ba. Sự quản lý và kiểm soát không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Do đó, chúng tôi được miễn trách nhiệm trước bất kỳ vấn đề thông tin của những website đó.

2. Một số trường hợp miễn trừ trách nhiệm hữu hạn trong dịch vụ SEO của SEO PBN BACKLINK:

Trong một số trường hợp cụ thể, SEO PBN BACKLINK được miễn trừ trách nhiệm. Gồm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp hay ngẫu nhiên nào của khách hàng khi chọn dịch vụ SEO của chúng tôi. Cụ thể:

  • Mất mát dữ liệu, thông tin riêng tư khi trao đổi bởi Email, Zalo… Hoặc trong trường hợp khách hàng bình luận để lại thông tin dưới bài đăng, bài chia sẻ… Có thể là trên website hay bất kỳ trang web, mạng xã hội nào khác.
  • Trong một sô trường hợp kết quả hợp tác giữa SEO PBN BACKLINK và khách hàng không được đảm bảo. Đó là nếu khách hàng không tuân thủ đúng các đồng thuận, thỏa thuận từ trước. Tương tự như trong trường hợp khách hàng tự ý thay đổi thông tin, các yếu tố trên website… Hoặc khách hàng sử dụng các phương pháp SEO khác mà không thông báo cho chúng tôi. Trong những trường hợp này, SEO PBN BACKLINK không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.
  • Nếu có tranh chấp hay sự bất đồng thuận xảy ra trong khi hợp tác. Lúc này, hai bên cần ngồi lại cùng trao đổi để tìm hướng đi chung. Trường hợp khách hàng tự ý hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với những điều đã thỏa thuận, trách nhiệm trước thiệt hại do khách hàng chịu toàn phần.

3. Điều khoản bồi thường:

– Trường hợp lỗi từ khách hàng khi không đảm bảo được các thỏa thuận, đồng thuận từ trước. Từ đó, gây gián đoạn và gia hạn thời gian thực hiện dịch vụ. Và dẫn đến không đảm bảo hiệu quả SEO.

  • Chúng tôi có quyền gia hạn thêm thời gian để thực hiện dự án. Hoặc SEO PBN BACKLINK có thể tạm dừng thực hiện và bàn giao dự án trước thời hạn. Mọi tổn thất và chi phí phát sinh do khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm.
  • Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm và đồng ý bồi thường toàn bộ thiệt hại, chi phí phát sinh cho chúng tôi (nếu có). Trong đó bao gồm các cam kết, chi phí huỷ bỏ, phí bồi thường và các trách nhiệm khác mà SEO PBN BACKLINK phải chịu trước bên thứ ba.

– Trong trường hợp lỗi thuộc về nhân viên SEO PBN BACKLINK và kết quả dịch vụ không đạt hiệu quả như thỏa thuận với khách hàng dù quá trình thực hiện diễn ra đúng kỹ thuật thì SEO PBN BACKLINK chịu trách nhiệm và bồi thường theo đúng thỏa thuận hợp đồng đã đồng thuận trước.

Quý khách hàng đã đồng ý với những điều khoản miễn trừ trách nhiệm và chính sách bồi thường đã nêu rõ ở trên. Các tranh chấp pháp lý sẽ dựa trên điều khoản quý khách đã đồng thuận ở trên cũng như trong hợp đồng dịch vụ. Vì quyền lợi của khách hàng và SEO PBN BACKLINK, vì sự hợp tác thành công, mong các quý khách hàng nắm rõ những điều khoản, chính sách hoạt động và dịch vụ của chúng tôi.

a

Bài viết mới nhất