Thời gian hoạt động & tốc độ của các Web hosting

Webp.net resizeimage 3

Thời gian hoạt động & tốc độ của các Web hosting trong 10 tháng qua ( cập nhật tháng 5) Mình test hiệu suất trang web của mình bằng cách cắm tên miền vào Pingdom để xem tốc độ và thời gian hoạt động. Sau đây là danh sách đánh giá chi tiết về tốc […]